Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság              

Szegedi Vízügyi Igazgatóság

A Szegedi Vízügyi Igazgatóság tevékenyeségének bemutatása
Az ATIKÖVIZIG különböző szervezeti egységeinek, központ, Szegedi, Szentesi, Csongrádi, Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökségek, Műszaki Biztonsági Szolgálat és a Vízügyi Történeti Emlékhely, illetve a vízminőségi és környezetvédelmi kárelhárítási és a műszaki ügyelet elérhetőségei. Az Igazgatóság hatályos szervezeti felépítésének ábrája, a vezetők, beosztottak, az osztályok és egységek tevékenységének leírásai, adatai. A Kormány által kijelölt vízügyi igazgatási szervként fenntartja az állam kizárólagos tulajdonában lévő védműveket (árvízvédelmi fővédvonalak, vízkárelhárítási célú tározók, belvízvédelmi főművek) és fejleszti azokat, ellátja a távlati ivóvízbázisok védelmével kapcsolatos fenntartói, az üzemelő vízbázisok védelmével kapcsolatos, a vízrajzi tevékenységgel kapcsolatos, a környezeti monitoring keretébe nem tartozó, a vízkárelhárítással, környezeti és vízminőségi kárelhárítással kapcsolatos feladatokat... Az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területe a Tisza alsó szakaszának mindkét oldalán helyezkedik el. Határai: nyugaton a Duna-Tisza közti vízválasztó, északon Kecskemét, Alpár közigazgatási határa, illetve a Hármas-Körös folyó bal partja és Öcsöd keleti közigazgatási határa. Továbbiakban Csongrád megye közigazgatási határa Gádorosig, majd dél-keleti irányban a Pusztaottlaka-Kevermesi vonal. Délen a Magyar-Román illetve a Magyar-Szerb országhatár. A terület két jellegzetes tájegysége az észak-déli irányban elterülő Duna-Tisza közötti homokhát és a Békés-Csanádi löszhát. E két jól elkülönülő tájegység fogja közre a kötött altalajú mélyártéri részt... Felettes szerveink (Vidékfejlesztési Minisztérium, VM-Környezetvédelmi és Vízügyi Államtitkárság, Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság), társszervünk (Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság), a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, az ATIKÖVIZIG területén működő vízgazdálkodási társulatok, és egyéb szakmai szervezetek elérhetőségei.

Frissítve: 2010.12.02.
Nagyszöllősi Nóra
PR felelős