Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság              

 
Élőhely rekonstrukciós munkálatok a Száraz-ér mentén
KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0017
Kedvezményezett: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
6720 Szeged, Stefánia 4. Tel.: 62/599-599, Fax: 62/599-555
titkarsag@ativizig.hu
Közreműködő: NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
Tel.: (+36) 1 802 4390; Fax: (+36) 1 802 4301
Cím: 1134 Budapest, Váci út. 45., "D" épület, 6. emelet
Postafiók: 1437 Budapest, Pf. 328

Cím: 1134 Budapest, Váci út. 45., "A" épület 6. emelet
Postafiók: 1437 Budapest, Pf. 328
Internet: www.nkek.hu
A projektet az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és Tótkomlós Város Önkormányzata által alkotott konzorcium valósítja meg.

A tervezett beruházás Ambrózfalva, Nagyér, Csanádalberti és Tótkomlós települések közigazgatási területeit érinti. A fejlesztés a vízfolyás Királyhegyesi Száraz-ér és a Sámson-Apátfalvi Száraz-ér szakaszait célozza.A Száraz-ér víztere és parti sávja vizes, mezofil és száraz élőhelyeinek változatos mozaikja és diverz élővilága jelentős természeti értéket képvisel. Ezeket a természeti értékeket azonban az utóbbi évtizedekben egyre több tényező veszélyezteti.


A pályázatban három fő megoldandó probléma került azonosításra:
  • A Száraz-ér vízterének ökológiai instabilitása, az időszakosan rossz biológiai vízminőség.
  • A vízvisszatartás a megfelelő vízi ökoszisztémák kialakulásához nem megoldott.
  • A természetes vízi vagy vízhez kötött élőhelyek mennyiségi és minőségi leromlása.
A Száraz-ér ökológiai állapotának javításához, természetes életközösségeinek, a védett fajok állományainak fenntartásához a legfontosabb feladat a víztér öntisztuló folyamatainak segítése és a természetes vizes élőhelyek rehabilitációja.

A tervezett élőhely-helyreállítási (rekonstrukciós, revitalizációs) fejlesztés célja a további kiszáradás megakadályozása, vízvisszatartás megvalósítása, az idegenhonos növények további terjedésének megakadályozása, a már meglévő állományok irtása, ezáltal a természetes, őshonos növény- és állatfajok védelme. További cél az utóbbi évek során kiszorított őshonos fajok számára a korábbi kedvező feltételek visszaállítása, élőhelyük védelmének biztosítása, összességében a természetvédelmileg kedvező szukcessziós folyamatok felerősítése. További cél, hogy a Száraz-ér védelem alatt álló területén a vizes élőhely-rekonstrukciókkal és fejlesztésekkel együtt környezettudatosságot növelő bemutató-szemléltető-oktató eszközrendszer is kiépüljön.


A kitűzött célok megvalósítása érdekében a kedvezményezett a következő tevékenységek megvalósítását tervezi:
  • Ökológiai víztározók kialakítása, a tározó helyszínei (a vízvisszatartás érdekében) Tótkomlós két belterületi és egy külterületi szakaszán kerültek kijelölésre (három helyszínen összesen négy tározó). A tervezett tározók teljes területe 25 ha, ezzel együtt a projektben szerepeltetett össz. víztározó kapacitás 150 ezer m3.
  • Tiltó műtárgy beépítése, amely zárásával 2 m-es vízszint duzzasztható a Királyhegyesi Száraz-éri szakaszon.
  • 16 km csatorna medrének rendezése (a Királyhegyesi Száraz-éri szakaszon), amely során tájidegen fajok eltávolítása és kedvezőbb mederállapot kialakítása a cél.
  • 960 db tájra jellemző őshonos fa- és cserjefajok telepítése.
  • Idegenhonos fás-szárú növényfajok eltávolítása.
  • Tanösvény kialakítása (hossza: 1500 m, 7 db bemutató tábla, 1 db megfigyelő torony).
  • Monitoring eszközök beszerzése.
Nyitó rendezvény

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2013. július 15.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2015. április 30.

A projekt bruttó összköltsége 492.514.577.- Ft. A támogatás mértéke 100 %.
Sajtómegjelenések:
Kapcsolódó anyagok:
Kelt: 2013.09.24
Fiala Károly
projektmenedzser