Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság              

 
Környezet és Energia Operatív Program

KEOP
A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) az Európai Unió (EU) 2007 és 2013 közötti költségvetési tervezési időszakára vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) – EU terminológia szerint Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (NSRK) – átfogó céljának, horizontális politikáinak, valamint hat tematikus és területi prioritásának végrehajtását szolgáló operatív programok egyike. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv eredményes megvalósítása elképzelhetetlen a környezetvédelem fejlesztése nélkül. A Környezet és Energia Operatív Program alapvető célja Magyarország fenntartható fejlődésének elősegítése... A konstrukció célja az árvízi biztonság növelése, az árvízi kockázatok csökkentése az állam feladatkörébe tartozó fejlesztésekkel a Tisza és Duna, valamint a mellékfolyóik mentén.
A Duna és mellékfolyói menti árvízvédelmi rendszer fejlesztése keretében a nem kellő biztonságú szakaszokon mielőbb meg kell kezdeni a védvonalak kiépítését az előírt szintre, valamint gondoskodni kell a mélyfekvésű területeken található értékes és sűrűn lakott települések, településrészek megfelelő védelméről... A KEOP 2007-2013-as programozási időszakában lehetőség nyílt az állami tulajdonú árvízvédelmi művek fejlesztésére kétfordulós pályázati konstrukció keretében. Igazgatóságunk élve a lehetőséggel több projektjavaslattal állt elő, amelyek közül kettő támogatást is nyert az első fordulóban, 100%-os támogatási konstrukció mellett... A projektek egyenként lefedik a víz körforgásának elemeit, a lehulló csapadékot, a beszivárgást és a talajvizet, a lefolyó vizek határon belépő mennyiségének (és minőségének) mérését, az ebből kialakuló vízszintek távjelzését.
A megbízható mérések érdekében épült egy műszerkalibrációs labor, európai színvonalú vízsebességmérő-hitelesítési csatornával, valamint már megvalósult 352 db talajvízszint észlelő kút távjelző hálózatba való bekapcsolása. Igazgatóságunk központi irodaházának épületenergetikai fejlesztésére projektjavaslatot nyújtott be, mely pályázat uniós forrásból is finanszírozott vissza nem térítendő támogatásban részesült.
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Szeged, Stefánia út 4. sz. alatti központi irodaháza 1883-ban épült: a külső nyílászárók fakeretei az évek során elhasználódtak, egyrétegű üvegezésük nem szigetel kellőképpen; a padlásfödém és a tető szigetelése csak részben, minimális anyagráfordítással történt meg a tetőszerkezet átalakításakor; a fűtési rendszer teljes bontásra és újjáépítésre szorul; a világítás technológiailag nagyon elavult... Igazgatóságunk Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnöksége épületenergetikai fejlesztésére projektjavaslatot nyújtott be, mely pályázat uniós forrásból is finanszírozott vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András u. 10. szám alatti, helyi védettségű Generisch palotán - mely már hosszabb ideje működik az ATI-VIZIG helyi központjaként – indokolt a meglévő falszerkezetek hőszigetelése, tekintettel arra, hogy annak jelenlegi mértéke nem elégíti ki a jogszabályi minimum értéket sem. Ugyanez igaz sajnos a nyílászáró szerkezetekre és a padlásfödémre is: a homlokzati nyílászárók felújítására, a homlokzat hőszigetelésére, valamint az épület fűtési és elektromos rendszerének korszerűsítésére a korábbi felújítási fázisban nem került sor...
Frissítve: 2011.09.05
Frank Szabolcs
Pályázati és Beruházási Osztály vezetője