Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság              

 
Környezetbarát vízgazdálkodás sík területen

"Environmentally friendly water management in plain areas"
eWAM
HUSRB/1203/121/237
A Dél-Alföld két hasonló jellegű vízfolyása a szerb és a magyar oldalon kiválasztott mintaterület csatornája. A szerb oldalon a Jegricka folyó, a magyar oldalon a Kurca-főcsatorna hasonló körülmények között lévő vízfolyások. A környező mezőgazdasági művelésű és lakott területekről folyamatos tápanyag-terhelést kapnak, mely feliszapolódást okoz és a vízminőség romlásához vezet. Egyúttal az utóbbi időszak környezetvédelmi szempontú elvárásai jelentősen megszigorodtak.
Vezető partner: Vode Vojvodine (Újvidék)
Projekt költségvetése: 598.624,60 EUR
EU finanszírozás: 508.830,91 EUR
Önerő: 76.324,64 EUR
Vode Vojvodine összes ktsg: 234.277 EUR
Projekt Partnerek: ATI-VIZIG (Szeged) 296.920,6 EUR
Fő projektelem: Szentes térségi főcsatorna (Kurca-főcsatorna) kotrása+tervezése, monitoring és eredmények kiértékelése, monitoring eszközök (multiparaméteres szonda: ph, vezetőképesség, oldott oxig) és terepi notebook beszerzése, belvízi témájú kerekasztal-beszélgetés
  FEP (Újvidék) 67.427 EUR
(European Affairs Fund – „Európai Ügyek Alapítvány”) felelős szerb oldalon a Jegricka folyó monitoringért, a web-oldalért, eszközök (laptop, nyomtató,stb.) beszerzéséért.
Projekt kezdete: 2013.02.01
Projekt vége: 2014.07.31
A Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében zajló projekt a felek közötti kooperációs együttműködésen alapul, és monitoring tevékenység mellett valósul meg az alapvető célkitűzések alapján:
 1. Javul a vízminőség Jegricka folyóban és a Kurca-főcsatornában, a mederben felhalmozódott iszap- és az elburjánzott növényzet eltávolítás következtében.
 2. A határmenti térségben fejlődik monitoring tevékenység a közös munka kapcsán, a belvízmegelőzés érdekében is.
 3. A vízminőség javulás elősegíti a vízfolyások biodiverzitásának megőrzését.
A kotrási munkálatok alatt, valamint a monitoring tevékenység során a Víz Keretirányelv célkitűzéseit is szem előtt tartjuk, a partnerek tapasztalatcseréje valósul meg a monitoring tevékenységben is. A jövőbeni együttműködés érdekében web-felületen közös adatbázis létrehozása történik.

A projekt támogatja és a tevékenységeken keresztül valósul meg a fenntartható és biztonságos környezet, valamint eredményes belvízmegelőzés és a vízkészletek megújulása a határ menti régióban.


A projekt keretében elvégzésre kerülő főbb tevékenységek:
 • a szerb oldalon a Jegricka folyó 44+015-37+892 km szelvényei közötti kotrási munkálatok, a munkálatok előtt, közben és után monitoring (vízminőség és biológiai), majd az eredmények kiértékelése történik,
 • a magyar oldalon a Kurca-főcsatorna 1+857-4+750 km szelvényei közötti kotrási munkálatok végzése, előtte, közben és utána monitoring (vízminőség és biológiai), majd az eredmények kiértékelése,
 • PR (kommunikáció) – eredmények bemutatása
 • szoftver megoldás, web-site az eredmények közös bemutatására
 
Célcsoportok: mezőgazdasági termelők, a belvízzel veszélyeztetett terület lakossága, vízgazdálkodással foglalkozó szervezetek, turisztikai intézmények.

ATI-VIZIG főbb tervezett tevékenységeinek költségelemei: Összesen: 296.920,6 EUR
 • Kurca-főcsatorna 1+857-4+750 km szelvényei kotrási munkálatok 210.000 EUR
 • Előtte, közben és utána monitoring (vízminőség és biológiai) eredmények kiértékelése, szerb eredményekkel és hatásokkal összevetése 35.000 EUR
 • Eszközbeszerzés: sok paraméteres szonda beszerzése 1.950 EUR
 • Terepi mérésekre alkalmas laptop beszerzése 1.200 EUR
 • Egy alkalommal belvízvédelmi kerekasztal megbeszélés szervezése
 • Szakértői találkozások a szerb partnerrel a kotrási munkálatok és monitoring tevékenyég kapcsán.
 
EWAM sajtótájékoztató 2013.09.20

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

Kapcsolódó dokumentumok:
Sajtómegjelenések:
Kelt: 2013.09.11
Priváczkiné Hajdu Zsuzsanna
projektmenedzser
Ez a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A weboldal tartalmáért teljes mértékben az ATI-VIZIG vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és/vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.