Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság              

 
"Összehangolt intézkedések rendkívüli vízgazdálkodási eseményeknél - elsősorban árvíz, belvíz és aszály esetén"

„Harmonized activities related to extreme water management events – especially flood, inland inundation and drought”
CROSSWATER
HUSRB/1203/121/145
Az extrém vízgazdálkodási eseményekhez kapcsolódó összehangolt intézkedések támogatása valósul meg az Európai Unió finanszírozásában. A projekt a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg, több mint 1,1 millió Euró összköltségből.


Vezető partner: Zavod za Izgradnju Grada Novi Sad (Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad) Újvidék 382.600 EUR

A projekt összköltségvetése: 1.136.330 EUR

Ebből
  • a vezető partner támogatása: 382.600 EUR
  • az ATI-VIZIG támogatása: 536.200 EUR
  • a Homokkert Kft. támogatása: 217.530. EUR
Projekt partnerek:
  1. ATI-VIZIG (Szeged)
  2. Homokkert Kistérségi Integrációs Nonprofit Közhasznú Kft. (Mórahalom)
A projekt kivitelezésének várható időtartama: 2013.01.01 – 2014.06.30.


A projekt fő célja a szakmai tudás és eszközök fejlesztése az extrém vízgazdálkodási körülmények kezelésére; továbbá kiállításokon keresztül a lakosság informálása.

A projekt által érintett terület Magyarország dél-keleti, valamint Szerbia északi részén helyezkedik el. Magyarországon, az ATI-VIZIG-et érintően, az Csongrád és Bács-Kiskun megye található a támogatási területen.

Tekintettel arra, hogy a vízhiánynak erősen kitett beavatkozási területről van szó, valamint környezetvédelmi szempontból a szabályozatlan urbanizáció is veszélyeket rejt magában, így a probléma komplex kezelésre a határ mindkét oldalán jelenlevő szakintézmények összefogására és együttműködésére van szükség.


A projekt tartalma:

Az extrém vízgazdálkodási eseményekkel kapcsolatos területi érzékenység felmérése – különösen árvíz, belvíz és aszály tekintetében - történik meg. A felmérések Csongrád, Bács-Kiskun megyét és a Vajdaságot érintik. A felmérés során a terepi viszonyok, a területhasználók, az épített környezet, az ipari és mezőgazdasági létesítmények, a meglévő vízelvezető, vízvisszatartó-, vízkormányzó műtárgyak, létesítmények, a védett-, védendő természeti elemek kerülnek dokumentálásra, vizsgálatra. A felmérés eredményeiből egy tanulmány készül.

Az előzőekben ismertetett felmérés eredményeként egy térinformatikai alapon kidolgozott, web felületen keresztül működtethető érzékenységi térkép készül, mely az érdekelt célközönség számára szabad hozzáférésű. A térinformatikai rendszer kidolgozása során megvalósul a vízfolyások, csatornák, települések, ipari, mezőgazdasági létesítmények, közúthálózat, vasúthálózatot ábrázolása is. A történelmi belvizek helyeiről, a károkról és megtett intézkedésekről adatbázis készül.

A térinformatikai rendszer segítségével (domborzatmodell, távérzékelés) lehetővé válik a klímaváltozással járó extrém időjárási jelenségek (pl. hirtelen lehulló nagy csapadék) modellezése, a jelenlegi mezőgazdasági tevékenységek területi vizsgálata, természet közeli gazdálkodási módok kidolgozása, valamint a gyakran belvizes területeken történő vizes élőhelyek kialakításának vizsgálata.

A projekt során az árvíz, belvíz és aszály tekintetében megvalósul, mind a magyar, mind a szerb oldalon, a mostanáig tapasztalt érzékenységi intézkedések felmérése, ezek határokon túlnyúló eredményeit is vizsgálva. Az intézkedések felmérése során tapasztaltakról kézikönyv készül, melynek tartalmát a civilek és az önkormányzatok is megismerhetik.

A projekt kapcsán beruházási jellegű tevékenységek is megvalósulnak. A Homokkert Kft., mint projektpartner Mórahalmon egy látogatóközpont kialakítását végzi, ahol bemutatásra kerülnek az extrém vízgazdálkodási események kezelésére szolgáló technikák, illetve képzési, továbbképzési helyszín és információs pontként is működik majd. Az ATI-VIZIG kotrógépek beszerzését tervezi, csatorna fenntartási feladatok elvégzésre a határ menti térségben, míg a vezető partner (ZIG NS) egy korszerűen felszerelt szivattyútelep építést tűzte ki célul.

Az együttműködés a határ menti települések vízgazdálkodási problémáinak megoldását Európai szintre emeli. A probléma megoldása több mint 1 millió ember életkörülményeit befolyásolja jótékonyan, a projekt hosszú távú hatásának köszönhetően.


projektnyitó rendezvény 2013.07.11

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

Beszerzett eszközök

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

Kapcsolódó dokumentumok:
Sajtómegjelenések:
Kelt: 2013.10.10
Kiss Csongor
projektmenedzser
Ez a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A weboldal tartalmáért teljes mértékben az ATI-VIZIG vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és/vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.