Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság              

 
Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program

IPA
A Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtására az Európai Unió 2007-2013-as költségvetési időszakában kerül sor. A Program intézményi struktúráját Magyarország és Szerbia közös döntés alapján ún. „megosztott irányítási rendszerben” hozta létre.

Magyarország és Szerbia között 2003-ban kezdődött a határon átnyúló együttműködés a Magyar-Szerb Kísérleti Kisprojekt Alap (KKPA) keretében a Magyar Nemzeti Phare Programban. A KKPA célkitűzése a people-to-people tevékenységek támogatása volt, mely a magyar-szerb határ mentén lévő non-profit szervezetek intézményfejlesztését támogatta, valamint a lehetséges pályázók felkészítését a jövőbeli INTERREG támogatási lehetőségek fogadására... A Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok szerteágazó feladatkörének markáns eleme a különböző szervezeti- és szakterületi projektfejlesztő (projekt előkészítés, pályázatírás és kapcsolódó tevékenységek, beleértve a mérnöki és egyéb műszaki munkákat) és bonyolítói (közbeszerzés, menedzsment, audit és egyéb jogi tevékenységek) feladatok... ... A vízrajzi és geodéziai mérések egy folyóval kapcsolatban sokféle célra használhatóak. Az előző ismertetésből látható, hogy ezek közül jelenleg a HEC-RAS modell működtetése az egyik legfontosabb. Nem szabad azonban elfeledkezni arról, hogy az árvizek előrejelzésének és nyomon követésének a vízállás mellett másik legfontosabb paramétere a vízhozam. A tervezett projekt célja, hogy árvízmentes időben a modell futtatásához szükséges adatokat előállítsa, árvíz alatt pedig a védekezést segítő mérések nagy számban elvégezhetőek legyenek... Magyarország az EU tagállamaként, kötelezettséget vállalt az EU Víz Keretirányelv végrehajtására. Szerbia számára szintén fontos a Víz Keretirányelv rendelkezéseinek betartása, mivel az országnak célja az EU csatlakozás. Az Irányelv céljainak elérése érdekében vízgyűjtő-gazdálkodási tervek határozzák meg részletesen a szükséges lépéseket... Az extrém vízgazdálkodási eseményekhez kapcsolódó összehangolt intézkedések támogatása valósul meg az Európai Unió finanszírozásában. A projekt a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg, több mint 1,1 millió Euró összköltségből...
Frissítve: 2013.10.10
Frank Szabolcs
Pályázati és Beruházási Osztály vezetője