Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság              

 
Drought Management Centre for South East Europe

In the past few decades it has become evident that all countries in SEE are affected by droughts which are becoming more and more long lasting and severe. Since 1998 a series of meetings and workshops have been held on European and subregional level, expressing the need for a Balkan Drought Monitoring Centre. The idea was further elaborated by International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) that adopted a declaration which expressed the need to establish this centre to alleviate problems caused by drought in the area... Az ATI-VIZIG elsősorban a WP3 munkacsomagban foglalt feladatokért (klimatológiai monitoring és térképezés) a felelős. Ezen belül különösen fontos a 3.2.2. feladat, amely keretében többféle aszályindex (PDSI, PAI, stb.) számítási és alkalmazási módszereit kell kidolgozni. E feladat határideje 2011. május 31. Eddigi munkánk során – a szlovén partnerekkel folytatott konzultációknak megfelelően – javaslatot dolgoztunk ki a Pálfai féle aszályindex (PAI) egyszerűsített változatára. Ennek kiszámítására a mindenki számára elérhető havi csapadékösszegekre és havi középhőmérsékletekre van szükség... Az elmúlt évtizedekben az aszály jelentõs hatást gyakorolt a délkelet-európai (South-Eastern European, azaz SEE) régió országainak gazdaságára, valamint általánosságban a környezetre és a társadalomra is. A 80-as évek elejétõl a SEE régió néhány országát egyre súlyosbodó, hosszantartó aszály sújtotta, rekord arányokat elérve a '93, '94, '98 és 2003-as években... Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságon az 1990-es évek elején számítási módszert dolgoztak ki a hazai belvizek és aszályok jellemzésére, valamint előrejelzésére. E módszerrel, mely az évek során egyre finomodott, az Igazgatóság 2000-től kezdve – a Vízgazdálkodási Kutató Központtal (VITUKI) együttműködve – országos kitekintésű, havi rendszerességű előrejelzést készít... Expansion of applicability of Hungarian PAI for South East Europe (SEE) region

In Hungary the Palfai drought index (PAI) worked out for users in agriculture and in water management has been used for numerical characterization of droughts since the beginning of the 1980s. This index characterizes the strength of the drought for an agricultural year with one numerical value, which has a strong correspondence with crop failure. In the course of the DMCSEE project we analyzed the possibility of using the PAI in the South-East European area, and we also examined what kind of changes its wider practice demands considering especially the basic data availability... A DMCSEE projekt lehetővé tette egy olyan aszályindex kifejlesztését, amely könnyen hozzáférhető meteorológiai alapadatok (havi csapadékösszegek és havi középhımérsékletek) felhasználásával viszonylag egyszerűen számítható, és jól kifejezi az aszályt befolyásoló meteorológiai és hidrológiai viszonyok hatását a mezőgazdasági kultúrákra... Az Alsó-Tisza-vidéki vízügyi Igazgatóság a DMCSEE projektben betöltött szerepe szerint az aszály megfigyelésére és értékelésére, valamint az aszállyal összefüggő kockázat és sebezhetőség felmérésre összpontosít.
A teljes Délkelet-Európai régió aszályvizsgálati anyagához illeszkedve az ATI-VIZIG elkészítette saját, a régióra vonatkozó stratégiai koncepcióját... Ebben a hírlevélben bemutatjuk azokat az új SPI (Standardizált Csapadék Index) térképeket, melyek a DMCSEE projekt keretén belül elkészült alkalmazásokkal készültek a 2011. július 10. - szeptember 17. időszakra.
Az eredmények bemutatják az aszályhelyzetet a balkáni és a dél-kelet európai országokban... "Action plan for the preservation of the good environmental status according to the surface water of the south border region"

Our Directorate implemented the project in the framework of the Interreg III/A Hungary-Romania and Hungary-Serbia and Montenegro Cross Border Co-operation Programme in the partnership of Vode-Vojvodina public company and the Kiskunsági National Park.
The status of the surface water on the areas of the border region between Hungary and Serbia being west of the River Tisza determines the environmental status of the catchment... In the years after our EU accession, we began a new fight against drought that we have presented within DMCSEE project implemented as „pilot” projects carried out by ATIVIZIG.
These results can be disseminated widely all over the European drought affected regions. Some model projects were implemented or are under implementation with professional management of ATI-VIZIG...
Frissítve: 2012.04.17
Frank Szabolcs
Pályázati és Beruházási Osztály vezetője