Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság              

 
A KURCA VÍZRENDSZER REHABILITÁCIÓJA 2. ütem

DAOP-5.2.1/B-09-2010-0003
Új Széchenyi Terv
A projekt során a Kurca főcsatorna vízszállítási kapacitása kerül helyreállításra.
Az elmúlt évek alatt az erős feliszapolódás következtében jelentősen lecsökkent és lelassult vízmozgás a csatornában, mely kedvező életfeltételeket teremtett a vízi növényzet megtelepedésének, elburjánzásának. Így a főcsatorna funkcióját jelenleg csak alacsony hatásfokkal tudja betölteni, valamint műtárgyai is leromlott állapotban vannak. Ez az állapot csapadékvíz levezetési problémákat, illetve magas talajvízállást okoz.
A Kurca vízrendszer állapota hatással van a térség valamennyi településére, különösen a Szentesi Kistérségre: Szentes, Szegvár, Nagymágocs, Fábiánsebestyén, Derekegyház, Eperjes, Nagytőke, Árpádhalom településekre. Az utóbbi években több településen is jelentős belterületi fejlesztés történt vagy jelenleg is folyamatban van. Ezen fejlesztések jelentősen megnövelik az egyidejűleg a belterületekről elvezetendő csúcsidejű csapadékvizek mennyiségét, melyet a főcsatorna nagymértékben lecsökkent vízszállító képessége nem képes elvezetni, ezáltal megnőtt a térség belvíz-érzékenysége, veszélyeztetettsége.
A probléma megoldására az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a Dél-Alföldi Régió Operatív Program keretében pályázatott nyújtott be a Kurca Vízrendszer rehabilitációs munkálatainak elvégzésére.


A Kurca rehabilitáció 2. ütemében megvalósításra kerülő munkák:
  • 3 db új vízkormányozó-tiltó műtárgy építése (19+097; 10+197; 1+857 cskm szelvényekben)
  • Kurca főcsatorna 12+347-19+097 cskm szelvényei között részleges, a 27+827-30+557 cskm szelvények között pedig teljes mederkotrás kivitelezése.
A meglévő vízkormányzó-tiltó műtárgyak részben elbontásra kerülnek. Helyükbe kettő-, illetve háromnyílású betétpallós és acélelzáró szerkezettel ellátott vasbeton tiltós monolit műtárgyak fognak épülni.
Mindhárom szelvényben megmaradnak a jelenlegi műtárgyak. Az Albertcsőszházi (1+857 cskm) áteresznél az új műtárgy a meglévő műtárgyba kerül beépítésre, a hidraulikai követelményeknek megfelelően. A T3 (10+197 cskm), illetve a Talomi (19+097 cskm) átereszek régi műtárgyai felszámolásra kerülnek, ezek mellé épülnek meg az új vízszintszabályozó műtárgyak.

A rekonstrukciós munkák elvégzésének elsődleges célja a főcsatorna eredeti vízszállító képességének helyreállítása, a keletkező vizek folyamatos levezetésének biztosítása, ezáltal a belvizek levonulási idejének és a belvízi kockázatok csökkentése, valamint a hasznosításra vonatkozó igények összehangolása és a jó természeti állapothoz történő igazítása.

A rekonstrukciós munkák elvégzésének elsődleges célja a főcsatorna eredeti vízszállító képességének helyreállítása, a keletkező vizek folyamatos levezetésének biztosítása, ezáltal a belvizek levonulási idejének és a belvízi kockázatok csökkentése, valamint a hasznosításra vonatkozó igények összehangolása és a jó természeti állapothoz történő igazítása. 


A projekt jelenlegi állása:

A Kurca-főcsatornán a mederrendezési munkákat 38 %-ban végezte el a kivitelező. A kotrási munkák 3750 fm hosszon, szintén 38 %-os készültségűek, az építési munkák jelenleg 60 %-on tartanak.
Az Albertcsőszházi vízszintszabályzó műtárgynál a régi elzáró szerkezet bontási, valamint a megkerülő csatorna építési munkái elkészültek.
A T-3 és a Talomi szabályzók régi műtárgyainak bontása megtörtént. A kivitelező elkészült a víz alatti betonozásokkal, a munkaterületek víztelenítésével, valamint előkészítette a szerelőbetonhoz a víz alatti felületeket.
Támogatás: A Magyar Állam és az Európai Unió által nyújtott támogatás összege: 685.245.041,- Ft, a támogatás intenzitása: 100 %
Projekt tervezett időtartalma: 2010.09.17-2013.12.15
Kedvezményezett: Alsó-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság
6720 Szeged, Stefánia 4. Tel.: +36 62 599 599, Fax:62/599-555
E-mail: titkarsag@ativizig.hu, web: www.ativizig.hu
Közreműködő szervezet: Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
6726 Szeged, Közép fasor 1-3. Tel.: +36 62 561 939,
E-mail: ugyfelszolgalat@darfu.hu, web: www.darfu.hu
Nemzeti fejlesztési Ügynökség

Nemzeti fejlesztési Ügynökség

A projekt hivatalos oldala: www.ativizig-kurca.hu
Fotódokumentáció

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

Munkakezdés előtt

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

Munkavégzés

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

Kapcsolódó cikkek:
Frissítve: 2013.05.29
Megyery Tamás
projektmenedzser