Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság              

 
ÁRVÍZVÉDELMI MŰVEK FEJLESZTÉSE A MAROS FOLYÓN A HATÁR MENTI RÉGIÓBAN

HYDRODEV - HURO/1101/123/1.3.2
A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében az ATIVIZIG együttműködésben a román vezető partnerrel (Marosvásárhelyi Vízügyi Igazgatóság - ABAM) újabb pályázatot nyújtott be a közös érdekeltségű Maros jobb parti árvízvédelmi vonal infrastrukturális fejlesztésére. A pályázat összesen 1.226.656,09 EUR támogatást nyert, a projekt teljes költségvetése pedig 1.443.124,82 EUR. A magyar partner költségvetése 517.424,82 EUR, amely 100%-os támogatási arányt jelent. Ebből az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) támogatási aránya 85%. A nemzeti társfinanszírozás a magyar partner esetében 15%, a román partner részére 12 %-ot biztosít a Román Kormány.

A Támogatási Szerződés aláírása megtörtént, a projekt befejezésének várható határideje 2014. szeptember 30.
Együttműködő felek:
  • Vezető Partner – Administraţia Naţională „Apele Române” – Direcţia Apelor Mureş
  • Projekt Partner - Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
A projekt átfogó célja a Körös-Tisza-Maros közi öblözet árvízkárok elleni biztonságának fokozása.

Az alapvető probléma, amely a pályázat benyújtását indokolttá tette, hogy csapadékos időjárási viszonyok között a töltéskoronán gépkocsival nem lehet közlekedni, ami jelentősen megnehezíti a Makói szivattyútelep árvízi viszonyok közötti üzemeltetését, a mélyvezetésű műtárgy környezetében az árvízi jelenségek észlelésének időszükségletét veszélyhelyzet esetén. Az őrtelepek műszaki állapota nem biztosítja a megfelelő munkakörülményeket, élet- és vagyonbiztonságot, továbbá fenntartásuk sem költséghatékony. Továbbá a gátőrházak informatikai infrastruktúrája is hiányos, ezért az észlelt adatok és jelentések késedelemmel vagy hiányosan, nem megfelelő formában jutnak el a védelmi központba.
A projekt közvetlen céljai többek között:
  • Üzemi út építése a 11.07. Maros jobbparti árvízvédelmi szakasz 11+875 – 13+853 tkm között, összesen 2234 fm hosszban. A tervezett üzemi út az árvízvédelmi töltés 11.07.02. számú, Feketecsárdai gátőrjárásában, a Feketecsárdai gátőrházhoz csatlakozó kövesút rámpájától a Makói szivattyútelepig fog megépülni.
  • a 11.07 árvízvédelmi vonal gátőrtelepeinek infrastrukturális fejlesztése (gátőrtelepek főépületeinek, szertár épületeinek, munkáspihenőinek, melléképületeinek), gáz ellátás korszerűsítés, szennyvíz elhelyezés, fűtéskorszerűsítés, hőtechnikai felújítás három helyszínen, Vetyehát, Feketecsárda és Nagykarika őrtelepeken.
  • 3 db töltés fenntartó eszköz beszerzése, a motoros kézi fűkaszák a töltés gyeptakaró megfelelő ápolásához szükségesek.
  • Informatikai fejlesztés, azaz 3 db személyi számítógép és a hozzájuk tartozó szoftverek illetve 1 db projektor és multifunkcionális nyomtató kerül beszerzésre.
A projekt beavatkozási területe:
Burkolatlan töltéskorona:
Ódon melléképület:
Gátőrház a felújítás előtt:
Fenntartó eszközök és informatikai fejlesztés:
A megvalósítandó projekt hatásai:
  • Az árvízvédelmi észlelések és beavatkozások időigénye csökken (időelőny nő!)
  • Az árvízvédelmi beavatkozások költsége csökken (védekezési költség csökken!)
  • Határon átnyúló közös árvízvédelmi intézkedés (nemzetközi együttműködés!)
A projekt gyors és hatékony megvalósítására garanciát jelent, hogy román partnerünkkel szoros az együttműködés illetve egy sikerrel megvalósított projektet zártunk a közel múltban.

További információ a projekttel kapcsolatban: Frank Szabolcs projektmenedzser (ATIVIZIG) +36 30 399 5036
Fotódokumentáció

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

Fotódokumentáció

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

Sajtómegjelenések:
Kapcsolódó honlapok:
Frissítve: 2013.07.12
Frank Szabolcs
projektmenedzserJelen honlap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.