Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság              

 
Zöldpont iroda

Szemléletformáló kiadványok
A környezetvédelem az egyén és a közösség ügye, feladata. A környezetünk nem kizárólag a mi kincsünk, hanem gyermekeink, unokáink öröksége (más felfogásban mi csak béreljük tőlük Földet). A környezeti terhelés mértékének csökkentése minden ember részvételével, az "elvárható felelős gondosság elve"- nek szem előtt tartásával, új stratégiákkal valósítható meg.

Ahhoz, hogy tiszta, egészséges és rendezett környezetben élhessünk, jelentős szemléletváltásra van szükség. A döntés rajtunk áll!

A mindennapokban környezetbarát, tudatos ( "világoszöld" ) életmód, magatartás kialakításában segítenek e kiadványok, melyekből egy kis ízelítőt állítottunk össze:
"Természetes, hogy az ember fél az ismeretlentől, ezért kell őszintén beszélni arról, milyen hatásai vannak egy ilyen hulladékkezelési létesítménynek."
"A szelektív gyűjtést követő lépés a hulladéknak egy központi telephelyen (válogatóműben) történő utóválogatása, amely segítségével a hulladék jelentős hányada az ipari technológiák felé visszairányítható, ahol új termékek állíthatók elő."
"Az átrakóállomás olyan zárt, körülkerített létesítmény, ahol a települési szilárd hulladékot a kukás autóból zárt rendszerű konténerbe ürítik, majd a zárt konténert ideiglenesen tárolják mindaddig, amíg meg nem telik hulladékkal."
"...országos átlagban lakosonként 3-4 l hulladék keletkezésével kell számolni. Ez a mennyiség egy év alatt 23 millió m3 -t (4,6 millió tonnát) tesz ki. Ezt a hulladékot kezelni kell, hogy egészségünket ne rontsa, környezetünket ne szennyezze... A hulladék lerakása a lehetséges kezelések közül az a végső megoldás, amelyet egyelőre nem tudunk nélkülözni, de törekedni kell arra, hogy a legkevesebb hulladék kerüljön csak a lerakóba."
"... a háztartás összes hulladékának 30-40 %-a csomagolási hulladékokból tevődik össze, mintegy további 30 %-a biohulladék, és a veszélyes hulladékok tömege ugyancsak 1 % körüli..." Nem mindegy, hogy milyen módon szabadulunk meg a hulladéktól!
" A betétdíjas termékek választása esetén igaz ugyan, hogy a visszaváltás több fáradtságot igényel tőlünk, a kényelmünkön túl azonban a visszaváltás eredményeként kevesebb csomagolóeszközt kell gyártani, hiszen visszavitel után azok a töltőüzembe szállítva ismételten használhatók." Pl.: egy sörösüveget 25* lehet megtölteni újra.
"Az összegyűjtött elhasználódott étolajat, sütőzsírt a feldolgozó üzemben kezelik, tisztítják, majd minőségellenőrzést követően ipari célra vagy takarmányozásra hasznosítják."
"Vegyszerek, csomagolóanyagok, elektronikai készülékek, gyógyszerek, szárazelemek, akkumulátorok, fáradt olaj, fénycsövek, izzók, növényvédő és rovarirtó szerek, használt sütőolaj, zsiradék és még sorolhatnánk, hogy a környezetünkben mennyi minden válik veszélyes hulladékká a használaton kívül helyezés után. A mi kötelességünk is, hogy biztosítsuk ezek megfelelő helyre kerülését, kezelését."
"Az ezekben található ólom, kadmium, higany, ill. azok vegyületei olyan veszélyes anyagok, amelyek veszélyességüket sokáig megőrzik. Ha ezeket a veszélyes hulladékokat csak egyszerűen a kukába dobjuk, akkor onnan a hulladéklerakóba kerülve nő a környezetszennyezés kockázata. Így a táplálékláncba bekerülve az élőlények szöveteiben felhalmozódhat."
"A legfontosabb az, hogy hatóanyagaik ne kerüljenek ki a környezetbe. Ezt úgy előzhetjük meg, hogy nem a szemetesbe, a WC-be, stb. dobjuk. Legjobb megoldás az lenne, ha intézményesen a gyógyszertárakban leadhatnánk (ahonnan a veszélyeshulladék-égetőbe kerül), de ez sajnos még nem mindenütt működik."
"Mindkét termékcsoport esetén az elhasználódást követően a szelektív gyűjtés és az ezt követő hasznosítás a megfelelő hulladékkezelési megoldás."
"Ezek a hulladékok legtöbbször a települési hulladéklerakókra kerülnek, rosszabb esetben illegálisan lerakva közvetlenül terhelik a környezetet. Sajnos az újrahasznosítás egyelőre még nem megoldott."
"A háztartásban keletkező hulladék mintegy 30-40%-a csomagolásból származik." Fontos, hogy vásárlás során megfontoltak legyünk, vegyük figyelembe a csomagolóeszköz anyagát, típusát (egyszer használatos, betétdíjas). A feleslegessé vált csomagolóanyagokat kis kreativitással akár mi is újrahasznosíthatjuk otthonunkban."
"Egy négytagú családban az egy év alatt keletkező hulladék mennyisége ijesztő mértékű, de ennek felét visszaválthatjuk, hasznosíthatjuk vagy szelektív hulladékgyűjtő helyre vihetjük."
"Környezetünk védelme, és ahol szükséges, a korábbi károk elhárítása nagy feladat. Céljaink megvalósításához azonban a nagyobb közösség, az Európai Unió kész pénzügyi támogatást nyújtani."
 
Önkormányzatok együttműködési lehetőségei környezetünk védelmében
Napjainkra már Magyarországon is kialakultak a környezeti értékek, erőforrások védelmét és a magas szintű környezetminőség elérését megalapozó jogi és intézményi keretek. Országos, regionális, kistérségi és helyi hatáskörű tervek és programok segítik, hogy a környezetügy terén is előrébb lépjünk. Ehhez a társadalmi összefogás mellett szükség van az önkormányzatok hathatós közreműködésére.

Az útmutató célja, hogy bemutassa a kistérségi szinten jelentkező, környezetvédelmet érintő azon főbb – nem hatósági jellegű – témaköröket, feladatokat, amelyeket a települések egymással együttműködve jobban, hatékonyabban, költségtakarékosabban láthatnak el.

A kistérségi, mikrotérségi területi szinttel foglalkozó kiadvány nem tárgyalja a nagytérségi, regionális szintű együttműködéseket, melyek főként egyes hulladék- és vízgazdálkodási (ivóvíz, szennyvíz) témákat érintenének. Tartalmaz ugyanakkor már megvalósult és tervezett jó példákat, a kapcsolódó jogszabályokat, az egyes feladatok kistérségi szintű ellátásának lehetőségeit, az együttműködés kereteit adó szerveződési formák leírását, valamint, hogy ezek kialakításához honnan kaphatnak szakmai segítséget az önkormányzatok.

A kiadvány összeállításában a tárca, a Főfelügyelőség, kistérségi munkatársak, szakértők, valamint a jó példák esetében civil szervezetek működtek közre."Ingyenes kiadványok listája
A Vidékfejlesztési Minisztérium (jogelőd: KvVM) gondozásában megjelent ingyenes kiadványok:
 • A tiszta, szép és egészséges Magyarországért - Mit tegyünk a veszélyes háztartási hulladékkal?
 • A tiszta, szép és egészséges Magyarországért!
  • A hulladéklerakásról
  • A komposztálásról
  • Mit tegyünk a gyógyszerhulladékkal?
  • Az átrakóállomásról
  • Mit tegyünk a hulladékká vált elemekkel, akkumulátorokkal?
  • A hulladékgyűjtő szigetről és udvarról
  • Mit tegyünk az elhasználódott étolajjal?
  • Mit tegyünk a veszélyes háztartási hulladékkal?
  • Hogyan csökkenthető a hulladék mennyisége a háztartásban?
 • Amit a csomagolási hulladékok szelektív gyűjtéséről tudni kell
 • Dobja be mindenki a magáét - A szelektív hulladékgyűjtésről
 • Gyűjtsünk szelektíven otthon!
 • Hazánk környezeti állapota
 • Hulladék a családi házban
 • Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek:
  • 1. A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei
  • 2. A települési szilárd hulladékkezelés üzemviteli költségei
  • 3. A települési szilárd hulladék kezelését szabályozó önkormányzati rendelet tartalmi és formai követelményei
  • 4. A települési szilárd hulladék szelektív kezelésének módszerei, alkalmazási lehetőségei
  • 5. A települési szilárdhulladék termikus kezelése
  • 6. Az építési-bontási hulladékok kezelése
  • 7. Régi lerakók rekultiválása
  • 8. A korszerű, regionális haulladéklerakók létesítése és üzemeltetése
  • 9. Zöld és biohulladékok komposztálása
  • 10. Települési hulladékgazdálkodási terv kidolgozása
 • Hulladékhasznosítás
 • Hulladékok A-tól Z-ig
 • Hulladékok új utakon
 • Hűsítők tálalva - Mindennapi megoldások a klímaváltozás elleni küzdelemben
 • Ismerd meg Magyarország Nemzeti Parkjait!:
  • Balatoni Nemzeti Park;
  • Duna-Dráva Nemzeti Park;
  • Kiskunsági Nemzeti Park;
  • Kőrös-Maros Nemzeti Park.
 • Kérdések és válaszok gazdálkodóknak
 • Környezettudatos háztartás
 • Környezetvédelmi tájékoztató
 • Közlekedő gyerekek
 • Kuka Manó - Mese a szelektív hulladékgyűjtésről - gyermekek számára
 • Monoki Ákos: "Zöld Határ" fokozott figyelemmel határainkon
 • Natura 2000 - Kérdések és válaszok gazdálkodóknak
 • Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia
 • Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008
 • Öko Panna és Öko Palkó kalandjai - Feladatlap óvodásoknak a szelektív hulladékgyűjtés-ről gyermekek számára
 • Önkormányzatok együttműködési lehetőségei környezetünk védelmében
 • Területi hulladékgazdálkodási terv - Dél-alföldi Régió
 • Változtass! - klímaváltozás
 • Vásárhelyi-terv - Nagyobb biztonság a Tisza-vidéken
 • Védett és fokozottan védett emlősfajaink - poszter
 • Védett gombák és zuzmók - poszter
 • Védett madárfajaink 4. - poszter
 • Víz, a közös felelősségünk
 • Zöld út 2007 - Nemzeti Parkok
Szóróanyagok, Leporellók, Plakátok
Frissítve: 2010.11.08
Paku Beáta
környezetvédelmi ügyintéző